Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Особливості вимірювачів ланцюга «фаза-нуль» та напруги дотику

 Однією з вимог електробезпеки є надійна робота захисних пристроїв від струмів короткого замикання. Для правильного вибору та контролю апаратів захисту від струмів короткого замикання (надалі струм к.з.) (автоматичних вимикачів, плавких запобіжників) необхідно знати струм к.з. у контрольованому ланцюзі.

 Відповідно до 1.8.36 ПУЕ струм к.з. визначають одним із способів:

  • безпосереднім виміром струму к.з. на корпус чи нульовий провід за допомогою спеціальних приладів;
  • вимірюванням повного опору ланцюга фаза-нуль з подальшим обчисленням струму однофазного к.з.фазного к.з.

 Для цього випускаються прилади для вимірювання струму к.з. та (або) опору ланцюга фаза-нуль при короткому замиканні.

 Найважливішими властивостями, якими повинні мати дані прилади – це вимір реального струму короткого замикання, тобто. під час вимірювання в ланцюзі фаза-нуль повинен протікати струм, яким він буде під час реального короткого замикання, або, принаймні, величина його під час вимірювання повинна бути максимально наближена до реального струму.

 В електроустановках до 1000 В із заземленням нейтралі безпека обслуговування електрообладнання при пробої на корпус забезпечується відключенням пошкодженої ділянки з мінімальним часом. При замиканні фазного дроту на з'єднаний з нейтраллю трансформатора (або генератора) нульовий провід або корпус обладнання утворюється контур, що складається з фази трансформатора та ланцюга фазного та нульового провідників. Цей контур прийнято називати петлею «фаза-нуль»

 Перевірка надійності та швидкості відключення пошкодженої ділянки мережі полягає в наступному: Визначається струм короткого замикання на корпус Iкз. Цей струм зіставляється з розрахунковим струмом спрацьовування захисту випробуваного ділянки мережі. Якщо можливий у цій ділянці мережі струм аварійного режиму перевищує струм спрацьовування захисту з достатньою кратністю, надійність відключення вважається забезпеченою. Пропоновані російському ринку імпортні прилади визначення струму короткого замикання мають певним «недоліком»: вони розраховані працювати у мережах з коефіцієнтом нелінійних спотворень трохи більше 2%. У мережах РАТ «ЄЕС Росії» цей параметр може досягати 12%, що допускає прийнятий 1997 р. ГОСТ 13109-97.

 Крім того, кут зсуву фаз між струмом та напругою може змінюватися від 0 до 60°. Через це іноземні прилади видають свідчення. Інший, реальний, недолік західних приладів у тому, що вони працюють за принципом непрямого виміру, у якому струм короткого замикання не вимірюється, а розраховується методом апроксимації. Така методика далеко не завжди дозволяє правильно вибрати захисні запобіжники чи автомати. Для вимірювання параметрів у ланцюгах «фаза-нуль» нашим підприємством реалізується низка приладів: ЦК0220, Щ41160, ЕК0200.

 Відмінною особливістю вимірювача ЦК0220, порівняно з вимірниками деяких зарубіжних виробників, є умови експлуатації: від мінус 10 до плюс 40 °С, (замість 0 – +40 °С).

 Зазвичай, зарубіжні аналоги - вимірники побудовані за принципом «непрямого» способу вимірювання струму к.з. – це прилади, які дозволяють вимірювати опір ланцюга фаза-нуль з обмеженням струму к.з. до 42 А та з подальшим обчисленням струму к.з., але при цьому не враховуються:

  • похибка від неврахування індуктивної складової повного опору;
  • похибка від спотворення форми кривої напруги;
  • похибка вимірювання напруги при розрахунку струму к.з.

 ЦК0220 проводить також розрахунок та індикацію активного та реактивного опору та кута зсуву фаз між струмом та напругою. Його похибка вбирається у 5% від вимірюваної величини. ЦК0220 працює під управлінням мікроконтролера, має символьний дисплей з підсвічуванням, забезпечує зберігання в пам'яті до 10 результатів вимірювань (U, I к.з., Z, R, X, .), живиться від вимірюваної мережі. При падінні напруги на зовнішній ділянці ланцюга понад 36 В під час увімкнення приладу або при виході напруги за межі 180–245 В він автоматично вимикається.

 Використання вимірника дозволяє не тільки правильно вибрати засоби відключення силової мережі у разі виникнення в ній короткого замикання, але й визначити повітряні лінії ділянки з підвищеним опором, що характеризуються втратами електроенергії.

 Спрацьовування апаратів захисту мережі при проведенні вимірювань приладом свідчить про те, що апарати захисту вибрано правильно. Якщо при спрацьовуванні апаратів захисту вимірювач не встигає зафіксувати результати вимірювання, необхідно, дотримуючись вимог електробезпеки, здійснити підключення вимірника перед апаратом захисту і повторно провести вимірювання.

 ЕК0200 крім вимірювання струму короткого замикання вимірює напруги дотику в ланцюзі фаза-нуль в мережах змінного струму 380/220 з глухозаземленной нейтраллю.

 Напруга дотику – це напруження між двома точками при одночасному дотику до них людини.

 Першою причиною для вимірювання напруги дотику є необхідність оцінити безпеку персоналу та захист обладнання від високої напруги.

 Вимірювання напруги дотику є альтернативним способом визначення безпеки. Він рекомендується у таких випадках:

  • Коли неможливо фізично чи з економічних міркувань відключати заземлення у тому, щоб зробити вимір.
  • Коли можна очікувати пробоїв на землю поруч із заземленням, що перевіряється, або поруч із обладнанням, яке підключене до заземлення, що перевіряється.
  • Коли "слід" обладнання можна порівняти з розміром заземлення, яке підлягає перевірці.

 ( "Слід" – контур тієї частини устаткування, що стикається із землею.)
 Напруга дотику вимірюють у тваринницьких приміщеннях з електрообігрівають підлогами і пристроями для вирівнювання потенціалу. Відповідно до ПУЕ, ПТЕ та ПТБ пристроями для вирівнювання потенціалу забезпечують установки з великими струмами замикання на землю, а також приміщення, що мають протяжне металеве та інше струмопровідне технологічне обладнання, на якому через пробою ізоляції електроустановок може з'явитися потенціал. Допускається експлуатувати тваринницькі приміщення з протяжним металевим технологічним обладнанням без пристрою вирівнювання потенціалу за умови, що це обладнання буде ізольовано від корпусів електроустановок (приміщення ферм, в яких механізовані тільки процеси доїння та напування) або забезпечено швидкодіючими захисно-пристроями, що відключають.

 Для імітації опору тіла людини або тварини в ЕК0200 передбачені перемикачі 1кОм та 0,2 кОм відповідно.

2022 Уманський завод "Мегомметр" Особливості вимірювачів ланцюга «фаза-нуль» та напруги дотику
Powered by Joomla 1.7 Templates